Betale og endre forskuddsskatt - utenlandsk aksjeselskap

Utenlandske selskaper som driver skattepliktig virksomhet i Norge, skal betale forskuddsskatt av forventet overskudd. Forskuddsskatten betales i to like terminer (15. februar og 15. april), i året etter inntektsåret.

Det er skattekontoret som foretar beregningen for hvor mye skatt som betales, og beregningen er gjort med bakgrunn i forrige års overskudd.

Nye selskaper må selv oppgi forventet resultat på skjema RF-1097.

Selskapene mottar forskuddsskatteseddelen i januar. Forskuddsskatteseddelen sendes elektronisk. Varsel om forskuddsskatteseddel sendes på e-post til adressen som er registrert under selskapets kontaktinformasjon i Altinn.

Betalingen skal gjøres til:

Skattedirektoratet – Skatteinnkreving utland 
Postboks 9200 Grønland
NO-0134 Oslo
Norge.

Kontonr.: 6345 06 23123

IBAN-nr.: NO33 6345 06 23123

Swiftadr.: NDEANOKK

Bankforbindelse:
Nordea Bank Norge ASA, Cash Management, Postboks 1166 Sentrum, NO-0107 Oslo, Norge

Det er viktig at betalingen er tydelig merket. Har du spørsmål om betaling kontakt Skatteetaten på kontaktskjema RF-1306, eller telefon 800 80 000 fra utlandet + 47 22 07 70 00.


Les mer om forskuddsskatt for selskap