Tvangsmulkt

Hvis dere er pliktige til å sende inn skattemelding for selskap, kan dere bli ilagt tvangsmulkt hvis dere ikke leverer. Selskap må levere skattemeldingen elektronisk. Det er derfor viktig at selskapet blir registrert i Brønnøysundregistrene, slik at skattemeldingen kan sendes inn elektronisk i Altinn

Skatteetaten sender ut varsel og betinget vedtak i samme brev. Hvis dere leverer skattemeldingen innen ny dato som er oppgitt i brevet, slipper dere å betale tvangsmulkt. Tvangsmulkten er en daglig, løpende mulkt.

Satsen på mulkten er regnet ut fra et rettsgebyr. I 2018 er rettsgebyret 1130 kroner per dag. For skattemeldingen er satsen et halvt rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr. Maksbeløpet er 56 500 kroner.

Mer informasjon om tvangsmulkt

footer/desktop/standard