Tvangsmulkt

Tvangsmulkt er en daglig mulkt for virksomheter som ikke leverer opplysningene de skal innen frist.

Hvem kan få tvangsmulkt?

Alle virksomheter som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold, kan bli ilagt tvangsmulkt hvis de ikke leverer opplysningene de har plikt til innen fristen. 

Lønnsmottakere og pensjonister som kan levere den forhåndsutfylte skattemeldingen kan ikke få tvangsmulkt.

Hva kan du få tvangsmulkt for

Du kan få tvangsmulkt ved manglende innlevering av blant annet:

Tvangsmulkt kan også bli ilagt hvis virksomheten ikke retter seg etter pålegg om bokføring, manglende etterlevelse av OTP (obligatorisk tjenestepensjon) eller ikke gir opplysninger vi har etterspurt i en kontroll.

Brev om varsel og betinget vedtak

Skatteetaten sender ut varsel og betinget vedtak til de som ikke leverer pliktige opplysninger innen frist. Varsel og betinget vedtak kommer i samme brev. I brevet står det hva som er ny frist for å levere opplysningene for å unngå tvangsmulkt.

Satser og betaling

Hvis du ikke leverer opplysningene innen den nye datoen i brevet, vil du bli ilagt en daglig mulkt. Hvor mye mulkten er, beregnes ut fra et rettsgebyr.

I 2024 er rettsgebyret 1277 kroner per dag. De ulike oppgavene/meldingene har ulike satser:

  • For aksjonærregisteroppgaven er satsen ett halvt rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr. Maksbeløpet er 63 850 kroner.
  • For a-meldingen er satsen 1/10 rettsgebyr per inntektsmottaker som mangler eller har feil i opplysningene per dag. Maksgrensen er 1 000 rettsgebyr per periode. Maksbeløpet er 1 277 000 kroner per periode.
  • For mva-meldingen er satsen et halvt rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr. Maksbeløpet er 63 850 kroner.
  • For skattemeldingen er satsen et halvt rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr. Maksbeløpet er 63 850 kroner.
  • For særavgiftsmeldingen er satsen et halvt rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr. Maksbeløpet er 63 850 kroner.
  • For tredjepartsopplysninger er satsen et halvt rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr. Maksbeløpet er 63 850 kroner.
  • For bokføringspålegg er satsen 1 rettsgebyr per dag. Maksbeløpet er 1 000 000 kroner.
  • For OTP (obligatorisk tjenestepensjon) er satsen 250 kroner per dag. Tvangsmulkten løper inntil forholdet er rettet.

Mulkten løper til du leverer opplysningene vi har etterspurt eller til maksgrensen for tvangsmulkt er nådd.

Du mottar faktura fra Skatteetaten med informasjon om betaling.

Klage på tvangsmulkt

Du kan klage på et vedtak om tvangsmulkt

Du må betale mulkten selv om du klager.

Aktuelt regelverk