Dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Skattefradrag for pensjonsinntekt


Samlet pensjonsinntekt er grunnlaget for beregningen av skattefradraget. Samlet pensjonsinntekt omfatter all inntekt som skal skattlegges som pensjon. Arbeidsinntekt, kapitalinntekt, fradrag i inntekten og eventuell formue inngår ikke i beregningsgrunnlaget.

Skattefradraget avkortes når pensjonsinntekten for 2016 overstiger 184 800 kroner.

Skattefradrag for pensjonsinntekt Beløp / sats
Maksimalt beløp 29 950 kroner
Nedtrapping, trinn 1  
Innslagspunkt 193 250 kroner
Sats 15,3 %
Nedtrapping, trinn 2  
Innslagspunkt 290 700 kroner
Sats 6 %

 

footer/desktop/standard