Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Brukerundersøkelser

Skatteetaten gjennomfører jevnlig undersøkelser av skattyternes tilfredshet med etatens tjenester og service.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Eldre undersøkelser