Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Håndbok

Merverdiavgiftshåndboken

20. utgave, 2024. Boken tar sikte på å gi en omtale av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven og lov om kompensasjon av merverdiavgift, med særlig vekt på avgiftsmyndighetenes praksis.

Dette er den tyvende utgaven av Merverdiavgiftshåndboken.

Boken tar sikte på å gi en omtale av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven og lov om kompensasjon av merverdiavgift, med særlig vekt på avgiftsmyndighetenes praksis. Denne utgaven av Merverdiavgiftshåndboken er i det vesentlige en oppdatering, hvor regelendringer samt relevant praksis fra domstolene og Skatteklagenemnda er innarbeidet. Det er så langt som mulig lenket til relevante dommer på Lovdata.no (Lovdata Pro).

Vi har også så langt som mulig lenket til forarbeider på Lovdata.no samt avgjørelser fra Skatteklagenemnda på Skatteetaten.no.

Målgruppen for håndboken er i første rekke medarbeidere i Skatteetaten. Boken er ment som et bidrag til å forenkle arbeidet og til å oppnå en riktig og ensartet praksis i avgiftsforvaltningen. Når boken publiseres for et videre publikum, er det fordi vi håper at stoffet kan ha interesse også utenfor etaten.

Denne utgaven av Merverdiavgiftshåndboken er utarbeidet av Skatteetaten.

Det er ønskelig med tilbakemeldinger fra brukerne på bokens form og innhold.

Henvendelser kan rettes til Skattedirektoratet. E-post kan sendes til [email protected].

Merverdiavgiftshåndboken 2024 - 20. utgave.pdf

Tidligere utgaver