Boligkalkulator – regn ut boligens likningsverdi for 2015

 • Skriv ut

Nå kan du regne ut boligens likningsverdi for 2015. Det er de opplysningene du tidligere har sendt Skatteetaten som danner grunnlaget for likningsverdien som blir forhåndsutfylt i selvangivelsen. Trenger du hjelp, se vanlige spørsmål og svar.

 • En enebolig er et boligbygg beregnet på én husholdning, for eksempel frittstående hus og villaer. 

  En leilighet er en boenhet i en bygning med minst to etasjer, tre boenheter og vanligvis felles inngang. Dette vil typisk være blokkleiligheter og terrasseleiligheter.

  Småhus er boliger som er fysisk bundet sammen ved at det er minst en felles vegg, eventuelt felles gulv/tak med naboboligen. Dette vil typisk være rekkehus og tomannsboliger. Eneboliger i rekke/kjede regnes også som småhus.
 • Byggeår er det året da boligen ble ferdigstilt. Rehabilitering, oppussing og påbygning endrer ikke byggeåret.


 • Oppgi boligens primære areal (P-ROM). P-ROM er alt som kan defineres som oppholdsrom i boligen, for eksempel stue, kjøkken, soverom, bad, vaskerom og éntre.  Garasje, uinnredet kjellerom/loft, boder og andre oppbevaringsrom regnes ikke som P-ROM. Se skatteetaten.no for en oversikt over hva som regnes som P-ROM. Har man ikke opplysninger om P-ROM, kan man oppgi BOA. Opplysninger om P-ROM og BOA finnes for eksempel i salgsoppgaver og takstdokumenter.

  Areal rundes ned til nærmeste hele m2.


 • En primærbolig er den boligen hvor boligeier har sitt hjem, dvs. i utgangspunktet den boligen hvor eieren er folkeregistrert bosatt ved årets utgang. Boligeier kan aldri ha mer enn én primærbolig. Er boligeier eier av andre boligeiendommer, regnes disse som sekundærboliger. Unntaksvis kan boligen din anses som primærbolig selv om du ikke har ditt hjem der ved årets utgang. Dette gjelder hvis du kan sannsynliggjøre/dokumentere at du ikke kan bruke boligen som ditt hjem pga. forhold du ikke har rådighet over, f.eks. pga. alder, helsemessige grunner, beordring mv. I slike tilfeller skal boligen regnes som primærbolig under forutsetning av at du ikke leier ut boligen og at du ikke er blitt eier av annen bolig hvor du har ditt hjem. Kalkulatoren kan kun brukes til å beregne likningsverdien for boligeiendommer. • Velg hvilken kommune boligen ligger i. Skriv inn første bokstav i kommunens navn og velg kommune i listen.
 • Om en bolig ligger i tettbygd eller spredtbygd strøk er bestemt av Statistisk sentralbyrå (SSB). Skatteetaten legger SSBs opplysning til grunn ved likningen. Når du skal krysse av for tett eller spredt bebyggelse, må du derfor legge SSBs definisjon til grunn.De fleste finner også oppplysning om tett eller spredtbygd strøk i boligskjemaet de tidligere har fått fra Skatteetaten.

  SSBs tettstedsdefinisjon:
  En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der og avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks. være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. De inngår i tettstedet som en satellitt til selve tettstedskjernen. • Her oppgir du din eierandel pr. 31. desember 2015.

  %

Din andel av boligens beregnede likningsverdi:

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.