Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Underholdsbidrag

  • Skriv ut

Betaler du underholdsbidrag til tidligere ektefelle, får du fradrag for bidraget. Med underholdsbidrag menes regelmessige bidrag som du er forpliktet til å gi i samsvar med lov eller avtale.

Underholdsbidrag fra tidligere ektefelle er skattepliktig inntekt for mottakeren, se nedenfor.
Du har også rett på  fradrag hvis du betaler regelmessig økonomisk støtte til underhold av andre personer som du ifølge avtale har forpliktet deg til å forsørge. Bidragsmottaker kan bo i utlandet. 

Du får ikke fradrag for tilsvarende underholdsbidrag til samboer, foreldre eller voksne barn. Vanlig barnebidrag etter barneloven gir ikke fradragsrett. Underholdsbidrag som blir gitt som engangsbeløp gir ikke rett til fradrag.

Du må kunne legge frem dokumentasjon som viser at du har bidragsplikt som følge av avtale eller lov og at bidraget er betalt. Det er ingen beløpsgrense for fradraget. Utgjør samlet bidrag til en person 10 000 kroner eller mer i løpet av året, er det et vilkår for fradrag at du har betalt via bank.

Slik fører du fradraget i selvangivelsen

Du fører samlet bidragsbeløp skattemeldingens post i 3.3.3.

Mottar du regelmessig underholdsbidrag fra tidligere ektefelle eller andre som følge av lov eller avtale, er dette skattepliktig inntekt for deg. Samlet beløp skal føres i skattemeldingens post 2.6.1.

Skatteplikten gjelder ikke når bidrag er gitt som engangsbeløp. Underholdsbidrag fra samboer, foreldre eller barn er ikke skattepliktig inntekt.

Hvorfor har jeg ikke fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen?

Det kan være flere årsaker til at du ikke har fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.