Informasjonsfilmer om skattekort, skattemeldingen, skatteoppgjøret og kildeskatt på lønn

Her finner du korte informasjonsfilmer om skattekort, skattemeldingen, skatteoppgjøret og den frivillige skatteordningen kildeskatt på lønn. Disse filmene er laget for utenlandske arbeidstakere. 

Skattekort

Alle som jobber i Norge, må ha et skattekort. Det viser hvor mye skatt arbeidsgiveren din skal trekke fra lønnen din. Disse tallene er basert på hva vi tror du kommer til å tjene i løpet av året som skattekort er utstedt for.

Første gang du søker om skattekort, får du som regel et tabellkort. Det betyr at skatten din trekkes basert på en tabell, for eksempel tabell 7100, 7101 eller en annen tabell. Tabellnummeret viser arbeidsgiveren din hvilken tabell de må bruke for å beregne skatten din. Tabellnummeret er basert på mange forskjellige faktorer, ikke bare lønnen din. Det betyr at du kan få en annen tabell enn den vennene eller kollegaene dine får, selv om de tjener det samme som deg. Hvilken type skattekort du har, påvirker ikke hvor mye skatt du betaler til slutt. Skatten du betaler hver måned, er bare den foreløpige skatten din. Vi beregner den endelige skatten du skal betale, året etter du har jobbet når vi har fått informasjon om alt du tjente og eide i det gjeldende året. Hvis du har betalt for mye skatt, får du penger tilbake. Hvis du har betalt for lite skatt, må du betale det du skylder.

Det er også en prosentssats på tabellkortet. Denne prosentsatsen brukes som regel bare til å trekke skatt fra overtidsbetaling eller annen inntekt som du får fra arbeidsgivere som ikke er hovedarbeidsgiveren din.

Hvis du endrer skattekortet ditt etter du har fått lønn eller en utbetaling for første gang, så får du et prosentkort i stedet for et tabellkort.

Hvis du er en del av kildeskatt på lønn-ordningen, er skatten din endelig betalt når du får lønn. Du får bare en skattekvittering som viser hvor mye skatt du betalte til Norge i fjor.

Denne filmen har norske undertekster og engelsk tale.

Les mer om skattekort, frikort og forskuddsskatt

Skattemelding og skatteoppgjør (ordinær skatt)

Ordinær skatt i Norge blir beregnet etter en skatteprosent som varierer ut fra hvor mye du tjener i løpet av et år. Du får en skattemelding i mars eller april hvert år. Skattemeldingen skal vise hva du eide og tjente i Norge og i utlandet i fjor. Du må sjekke at tallene i skattemeldingen stemmer. Hvis noe i skattemeldingen er feil eller mangler, må du du gjøre endringer og levere den. Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april. Hvis du ikke leverer skattemeldingen innen fristen, regnes den som levert med de opplysningene som var forhåndsutfylt.

Etter at vi har behandlet skattemeldingen din, får du et skatteoppgjør. Skatteoppgjøret viser om du har betalt for mye eller for lite skatt. Hvis du har betalt for lite skatt, må du betale det du skylder. Hvis du har betalt for mye skatt, får du penger tilbake. De fleste får skatteoppgjøret i løpet av juni, men noen får det først mellom august og november. Vi kan ikke gi deg en dato for når du får skatteoppgjøret ditt. Hvis du har elektronisk ID, får du en SMS eller e-post når skatteoppgjøret er klart. Hvis du ikke har elektronisk ID, får du skatteoppgjøret i posten. 


Mer om skattemeldingen og skatteoppgjøret:

Kildeskatt på lønn (forenklet skatteordning)

De fleste utenlandske arbeidstakere som er nye i Norge, blir automatisk med i en frivillig skatteordning som heter kildeskatt på lønn når de søker om skattekort. I denne skatteordningen betaler du en fast prosent skatt, som arbeidsgiveren din trekker av lønnen din. Du får ikke en skattemelding eller et skatteoppgjør. Sommeren året etter du har jobbet får du en skattekvittering som viser hvor mye lønn og skatt arbeidsgiveren din har rapportert til Skatteetaten.

Hvis du ikke vil være med i kildeskatt på lønn-ordningen, kan du velge deg ut av ordningen og betale skatt etter ordinære regler.


Mer om kildeskatt på lønn:

Skattemeldingen for næringsdrivende

Hvis du driver foretak i Norge, gjelder det egne regler. Se filmen om skattemeldingen for selvstendig næringsdrivende.