Informasjonsfilmer om skattemeldingen, skatteoppgjøret og kildeskatt på lønn

Her finner du korte informasjonsfilmer om skattemeldingen, skatteoppgjøret og den frivillige skatteordningen kildeskatt på lønn. Disse filmene er laget for utenlandske arbeidstakere. 

Skattemelding og skatteoppgjør (ordinær skatt)

Ordinær skatt i Norge blir beregnet etter en skatteprosent som varierer ut fra hvor mye du tjener i løpet av et år. Du får en skattemelding i mars eller april hvert år. Skattemeldingen skal vise hva du eide og tjente i Norge og i utlandet i fjor. Du må sjekke at tallene i skattemeldingen stemmer. Hvis noe i skattemeldingen er feil eller mangler, må du du gjøre endringer og levere den. Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april.

Etter at vi har behandlet skattemeldingen din, får du et skatteoppgjør. Skatteoppgjøret viser om du har betalt for mye eller for lite skatt. Hvis du har betalt for lite skatt, må du betale det du skylder. Hvis du har betalt for mye skatt, får du penger tilbake. De fleste får skatteoppgjøret i løpet av juni, men noen får det først mellom august og november. Vi kan ikke gi deg en dato for når du får skatteoppgjøret ditt. Hvis du har elektronisk ID, får du en SMS eller e-post når skatteoppgjøret er klart. Hvis du ikke har elektronisk ID, får du skatteoppgjøret i posten. 


Mer om skattemeldingen og skatteoppgjøret:

Kildeskatt på lønn (forenklet skatteordning)

De fleste utenlandske arbeidstakere som er nye i Norge, blir automatisk med i en frivillig skatteordning som heter kildeskatt på lønn når de søker om skattekort. I denne skatteordningen betaler du en fast prosent skatt, som arbeidsgiveren din trekker av lønnen din. Du får ikke en skattemelding eller et skatteoppgjør. Sommeren året etter du har jobbet får du en skattekvittering som viser hvor mye lønn og skatt arbeidsgiveren din har rapportert til Skatteetaten.

Hvis du ikke vil være med i kildeskatt på lønn-ordningen, kan du velge deg ut av ordningen og betale skatt etter ordinære regler.


Mer om kildeskatt på lønn:

Skattemeldingen for næringsdrivende

Hvis du driver foretak i Norge, gjelder det egne regler. Se filmen om skattemeldingen for selvstendig næringsdrivende.