Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Unntak

Siste publiserte rettskilder om Unntak

 1. Avgiftsbehandling av medlemskontingent

 2. Spørsmålet om låsbare kontor som leies ut i tilknytning til selskapets inkubatortjenester skal anses som del av den avgiftspliktige inkubatortjenesten

 3. Spørsmål om avgiftsbehandling for veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner - merverdiavgiftsloven § 3-12 (4)

 4. Bilforhandleres formidling av lån

 5. Merverdiavgift og formidling av lån og forsikring ved varesalg

 6. Merverdiavgiftsbehandling av kontanthåndtering og telletjenester

 7. Elektronisk handelssystem ved omsetning av verdipapirer

 8. Snudd avrekning ved kjøp av porteføljeforvaltingssystem fra utanlandsk leverandør til bruk i finansiell verksemd

 9. Merverdiavgiftsreformen - Velferdskantinene i Forsvaret

 10. Fellesskriv tatovering

 11. Klage på vedtak om registrering

 12. Fellesskriv astrologitjenester

 13. Fellesskriv stripping

 14. Unntak fra plikten til å betale merverdiavgift ved galleriers formidling av kunstverk

 15. Fellesskriv nyhetsbyrå

 16. Fellesskriv stevnearrangør salg av program

 17. CO forwards og oppsjoner spørsmål om mva-plikt

 18. Avtale mellom bank og butikkjede om å tilby kunde-kredittkort

 19. Fellesskriv bank-i-butikk tjenester

 20. Uttalelse SKD arbeidsrettede tiltak

 21. Uttalelse SKD lotteritjenester

 22. FIN helsetjenste, skjønnhetspleie, epilasjon

 23. Brev fra FIN Advokattjenester

 24. FIN helsetjenester, skjønnhetspleie

 25. FIN mottak av forhåndsstemmer

 26. Brev fra FIN Formidlings- meglertjenester

 27. Spørsmål om hvorvidt et modulbygg anses som fast eiendom eller løsøre

 28. Fellesskriv helsetjenester, alternativ behandling

 29. Merverdiavgift på romutleie i hotellvirksomhet og lignende virksomhet

 30. Avgiftsbehandling ved avståelse av bruk av kilenotrettigheter mot kompensasjon

 31. Fellesskriv helsetjenester

 32. Fellesskriv figurforming

 33. Felleskriv-avgrensning mot skjønnhetspleie

 34. Merverdiavgiftsreformen - utleie av fast eiendom eller rettighet til fast eiendom - utleie av båtplasser og utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet

 35. Fellesskriv, kunst, kultur mv

 36. Fradrag for inngående merverdiavgift på kostander knyttet til ombygging av hotellrom til leiligheter som deretter selges

 37. Fradrag for inngående merverdiavgift på transaksjonskostnader ved kjøp og salg av aksjer

 38. Unnlatt rapportering og betaling av utgående merverdiavgift knyttet til leievederlag som er ettergitt

 39. Avgiftsbehandling av tilkoblingsrett til avfallssystem

 40. Beskatning av inntekter fra prostitusjon samt beregning av merverdiavgift av slike inntekter

 41. Spørsmål om tjenester anskaffet fra utenlandsk leverandør kan anses som formidling av en finansieringstjeneste

 42. Spørsmål om hvorvidt kompensasjon for merkostnader/tilskudd for beredskapsforpliktelser utgjør vederlag for omsetning

 43. Vederlag for adgang til string-bowlinganlegg – avgiftsplikt?

 44. Tilbakeføring av inngående avgift på kostnader til juridisk bistand

 45. Etterberegning av utgående merverdiavgift på bakgrunn av manglende innberetning av merverdiavgift på kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet. Tilleggsavgift.

 46. Spørsmål om forsikringspremie ved utleie av bil skal inngå i merverdiavgiftsgrunnlaget for bilutleien

 47. Klage på etterberegning av merverdiavgift for avgiftspliktige tjenester

 48. Utbyttebeskatning for eneaksjonærs disponering av selskapets eiendom. Tilordning av styrehonorar

 49. Ileggelse av tilleggsskatt på grunn av uoppgitt lønnsinntekt ved innlevering av skattemelding

 50. Etterberegning av utgående merverdiavgift