Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Reisefradrag

Siste publiserte rettskilder om Reisefradrag

 1. Fradrag for merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmet

 2. Tilleggsskatt som følge av oppføring av uberettigede fradrag i skattemeldingen

 3. Fradrag for merutgifter ved arbeidsopphold utenfor hjemmet

 4. Arbeidsopphold utenfor hjemmet

 5. Arbeidsopphald borte frå heimen

 6. Ileggelse av ordinær- og skjerpet tilleggsskatt for krav på fradrag for utgifter til kost, losji og hjemreiser. Spørsmål om betydningen av en lengre periode med inaktivitet i saksbehandlingen.

 7. Spørsmål om adgang for skjønnsligning på bakgrunn av manglende sammenheng mellom inntekt og sannsynlig forbruk

 8. Fradrag for merkostnader ved arbeidsopphold i Norge som EØS-pendler. Spørsmål om fastsettelse av ligningen i klasse 2 og antall 12-deler

 9. Bruk av arbeidsgivers bil på tjenestereise med overnatting, arbeidsgiveravgift

 10. Arbeidsgivers dekning av besøksreiser til hjemmet – begrensning av trekkfritaket

 11. Spørsmål om hvor stort areal bolig på arbeidsstedet kan ha for at skattyter fremdeles skal anses skattemessig bosatt på hjemstedet (FSFIN § 3-1-3)