Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Endre uten klage

Siste publiserte rettskilder om Endre uten klage

  1. Endring iht skatteforvaltningsloven § 13-9 eller alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper

  2. Endringsfrist i saker om frivillig retting

  3. Gyldighet av endringsligning til ugunst. Etterbetalt uførepensjon var ikke kommet med til beskatning. Skattepliktige hadde gitt tilstrekkelig opplysninger i skattemeldingen og de faktiske forhold som lå til grunn for ligningen var riktige.

  4. Anmodning om å ta opp til endring nemndsvedtak fra tidligere Skatteklagenemnd

  5. Fastsettelse av avgift. Ileggelse av tilleggsskatt og tilleggsavgift etter bokettersyn

  6. Anmodning av skatteklagenemndas avgjørelse

  7. Spørsmål om endringsadgang

  8. Klage på endring av ligning – tilordning av uteholdt omsetning