Nå er det enklere å sende a-meldingen for deg uten lønnssystem

Du kan nå bruke en ny og enklere løsning neste gang du skal sende a-meldingen. Den nye løsningen erstatter a-meldinsskjemaet (A01) i Altinn. Du finner den nye løsningen her: A10 - Direkte rapportering av a-melding.