A-meldingen

A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten om inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten.