Bruk organisasjonsnummer for virksomhet/underenhet når du rapporterer arbeidsforhold

  • Oppdatert: 20.09.2019

Fra januar 2020 er det obligatorisk å bruke organisasjonsnummer for virksomhet/underenhet når du sender a-melding med arbeidsforhold.

I Brønnøysundregistrene/Enhetsregisteret er ditt foretak registrert med hovedenhet (det er det samme som opplysningspliktig i a-meldingen) og en virksomhet/underenhet. Rapporterer du arbeidsforhold av typen ordinært, maritimt eller frilanser skal du fra 2020 alltid knytte disse til nummeret på virksomheten/underenheten.

 

Hva må du gjøre?

Hvis du i a-meldingen bruker organisasjonsnummeret til hovedenheten både for opplysningspliktig og virksomhet/underenhet må du endre dette. Vær i forkant og bruk organisasjonsnummer for virksomhet/underenhet når du sender a-melding med arbeidsforhold for neste måned.

Fra en måned til den neste skal du endre organisjonsnummeret du bruker på virksomheten i a-meldingen til underenhetens organisasjonsnummer. Du trenger ikke sette sluttdato på arbeidsforhold som du før har sendt på hovedenheten, du sender samme startdato på arbeidsforhold som tidligere når du fra neste måned sender arbeidsforholdene på underenheten.

Merk! Du må ikke sende inn arbeidsforhold både på virksomhet og hovedenhet i samme måned. Endringen i rapportering fra hovedenhet til underenhet skal skje fra en måned til den neste. Hvis du rapporterer de samme arbeidsforhold både på hovedenhet og underenhet i en måned, setter du sluttdato på arbeidsforholdene knyttet til hovedenheten og ny startdato på arbeidsforholdene knyttet til underenheten.

Fortsett å rapporter arbeidsforhold på virksomhet/underenhet framover. Fra 2020 er det obligatorisk.

Eksempel

Et transportfirma sender a-melding for 2019-09 med opplysninger om Fatima med et arbeidsforhold av typen ordinært. De bruker juridisk organisasjonsnummer/hovedenhet for å angi hvilken virksomhet/underenhet Fatima er ansatt i. De har organisasjonsnummer på virksomhet/underenhet fra før, men har ikke vært kjent med dette.

A-melding for september 2019

Firmaet bruker juridisk organisasjonsnummer/hovedenhet for å angi virksomhet/underenhet.

Opplysningspliktig 999 888 777
Virksomhet 999 888 777
Inntektsmottaker Fatima
Type arbeidsforhold ordinært

I tillegg oppgir de andre obligatoriske opplysningene.


Fra og med oktober 2019 endrer transportfirmaet slik at Fatima med ordinært arbeidsforhold blir knyttet til virksomheten/underenheten.

A-melding for oktober 2019

Opplysningspliktig 999 888 777
Virksomhet 666 555 444
Inntektsmottaker Fatima
Type arbeidsforhold ordinært

I tillegg oppgir de andre obligatoriske opplysningene.

A-melding for november 2019

Opplysningspliktig 999 888 777
Virksomhet 666 555 444
Inntektsmottaker Fatima
Type arbeidsforhold ordinært

I tillegg oppgir de andre obligatoriske opplysningene.

 

Hvorfor gjør vi endringen?

I Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret (Aa-registeret) til NAV må det være opplysninger om hvilken virksomhet/underenhet et arbeidsforholdet er knyttet til. I dag må man i Aa-registeret tolke og legge til informasjon om underenhet/virksomhet når opplysningene blir sendt på hovedenhetens organisasjonsnummer. Det fører til en del problemer både for opplysningspliktig og a-ordningen. Ved å gjøre organisasjonsnummer på virksomhet/underenhet obligatorisk når du rapporterer arbeidsforhold, blir det:

  • lettere å rapportere, spesielt når arbeidsgiver går fra én til flere underenheter/virksomheter
  • enklere og mer forståelig informasjon til arbeidsgiver og andre som rapporterer a-melding
  • riktigere informasjon i a-meldingen som dere sender
  • bedre kontroll av opplysningene a-ordningen mottar

 

Konsekvenser ved ikke å rette

Fra og med januar 2020 vil du få feilmelding på tilbakemeldingen hvis du bruker organisasjonsnummer for opplysningspliktig/hovedenheten når du rapporterer arbeidsforhold. A-meldingen inneholder da feil eller mangler du må rette opp innen fristen for levering av a-melding for kalendermåneden du har fått feilmeldingen.

 

Rette a-meldinger tilbake i tid

Vær oppmerksom på at du kan få feilen F108 Arbeidsforhold mangler hvis du retter en a-melding for en tidligere måned og nå bruker organisasjonsnummeret på virksomheten/underenheten når du tidligere for samme måned brukte juridisk organisasjonsnummer/hovedenhet for å angi virksomhet/underenhet. Du får ikke tvangsmulkt hvis du får en slik feil for måneder tilbake i tid.

Det er fortsatt frist for å levere a-melding den 5. hver måned og du kan få tvangsmulkt dersom du ikke leverer korrekt a-melding innen fristen.

 

Usikker på hvilket organisasjonsnummer du skal bruke for underenheten/virksomheten din?

Dette kan du finne på nettsidene til Brønnøysundregistrene. Søk på navnet eller det juridiske organisasjonsnummeret til hovedenheten din. Nederst på den neste siden finner du informasjon om tilknyttet underenhet/virksomhet under overskriften "Tilknyttede enheter".

Hvis ditt foretak ikke har en virksomhet/underenhet må du kontakte Statistisk sentralbyrå (SSB) for å få tildelt et nummer på telefon 62 88 55 88.

 

Har du spørsmål?

Se veiledningen for mer informasjon om juridisk organisasjonsnummer (opplysningspliktig) og organisasjonsnummer for virksomheter.

Bruker du et lønnssystem, sjekk med systemleverandøren hvordan du retter i ditt system.

Bruker du skjemaet A01 a-melding i Altinn, kan vi veilede deg på telefon 800 80 000, innvalg 1 – 3 – 1.

footer/desktop/standard