Tvangsmulkt i a-ordningen er midlertidig stanset

 • Oppdatert: 22.09.2020

Vi ber dere likevel gjøre det dere kan for å levere korrekte a-meldinger innen fristen slik at ansatte ligger inne med riktige opplysninger hvis de trenger ytelser fra det offentlige i denne perioden.

Tvangsmulkt starter igjen fra oktober 2020

For a-meldinger for oktober, med leveringsfrist 5. november, kan tvangsmulkt ilegges hvis du ikke leverer a-meldingen innen oppgitte frister eller leverer den med feil.

Fristen for å rapportere a-melding vil fremdeles være den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

På grunn av konsekvensene koronaviruset får for mange arbeidsgivere, stopper vi automatisk tvangsmulkt. Det betyr at arbeidsgivere ikke blir sanksjonert hvis a-meldingen kommer etter fristen.

 

Det er viktig at a-meldinger blir levert

Det er viktig at opplysninger om lønn og forskuddstrekk, alle opplysninger om arbeidsforhold, som for eksempel permittering og sluttdato på arbeidsforhold, blir rapportert i a-meldingen for at ansatte kan søke om sykepenger og dagpenger fra NAV og kravene kan bli behandlet så raskt som mulig.

Arbeidsgivere som opplever at ansatte blir syke, permittert eller mister jobben må levere disse opplysningene i a-meldingen.

Slik gjør du:

 • Permittering skal oppgis i a-meldingen
  Hvis den ansatte er permittert skal du ikke avslutte arbeidsforholdet, men du skal oppgi permitteringen i a-meldingen, uansett lengde. Du kan lese mer om hvordan permitteringen skal oppgis i veiledningen til a-meldingen. Informasjonen om permitteringer i arbeidsforhold brukes for å oppdatere Arbeidstaker og arbeidsgiverregisteret. Det brukes blant annet av NAV i deres vurdering av ytelser.

  Regjeringen har foreslått endringer i permitteringsregelverket.

 • Hvis den ansatte må slutte
  Hvis den ansatte må slutte er det viktig at sluttdato på arbeidsforholdet oppgis i a-meldingen. Sluttdato er datoen arbeidsforholdet og arbeidsplikten opphører, og bestemmer når rettigheter og plikter opphører, både for deg som arbeidsgiver og for arbeidstaker.

  Hvis du ikke oppgir sluttdato får konsekvenser for den ansatte. For eksempel kan det gi forsinkelser i utbetalinger fra NAV eller feil i behandlingen av stønadssaker.

 

Husk å rette feil du får på tilbakemeldingen

Selv om vi ikke ilegger tvangsmulkt i en periode er det likevel viktig at du retter opp alle feil av typen avvisning og øyeblikkelig hvis du får dette. Sjekk alltid tilbakemeldingen din og rett opp feil så fort du har mulighet til det. Husk at hvis meldingen blir avvist, anses den som ikke levert. Hvis den ikke rettes og leveres kan det ha store konsekvenser for dine arbeidstakere.

 

Du får påminnelsesbrev som før

De som ikke leverer innen frist vil likevel få et påminnelsesbrev når fristen er utløpt. Påminnelsesbrevet har vist seg å ha god effekt, og vi fortsetter å sende brevet selv om tvangsmulkten ikke blir igangsatt.