Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Slik fungerer mva

Merverdiavgift (mva) er en skatt du som forbruker betaler på nesten alle varer og tjenester.

For bedrifter og organisasjoner som skal betale merverdiavgift til staten, er merverdiavgiften som regel ingen kostnad. Som næringsdrivende må du betale merverdiavgift på innkjøpene dine, men som oftest kan du få fradrag for denne avgiften. 

Satser for merverdiavgift

Merverdiavgift betales ved omsetning av de fleste varer og tjenester. Enkelte bransjer og områder har egne satser for mva. Den generelle satsen er 25%, næringsmidler 15% og persontransport, kinobiletter, utleie av rom m.m. er 12 %.

Les mer detaljert om satser eller finn satser for tidligere år

Utgående merverdiavgift

Med utgående merverdiavgift mener vi den merverdiavgiften som en næringsdrivende som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal beregne og kreve inn når han eller hun selger varer og tjenester. Du skal beregne utgående merverdiavgift både når du selger noe til andre næringsdrivende og til vanlige forbrukere. Du skal også beregne merverdiavgift hvis du tar ut varer eller tjenester fra virksomheten til eget bruk.    

Inngående merverdiavgift

Inngående merverdiavgift er den avgiften du som næringsdrivende betaler når du kjøper varer eller tjenester til virksomheten din. En næringsdrivende som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret kan føre fradrag for denne avgiften.