Generelt

Pålegg om å gi opplysninger eller medvirke til kontroll er en type prosessledende avgjørelse. Prosessledende avgjørelser er ikke enkeltvedtak som kan påklages etter de alminnelige klagebestemmelsene i Kapittel 13 Klage og det er derfor gitt særskilte klageregler i denne bestemmelsen.