Generelt

Bestemmelsen bygger på forvaltningsloven §§ 14 og 15 og ligningsloven § 3‑6. Pålegg om å gi opplysninger eller medvirke til kontroll er en type prosessledende avgjørelse. Prosessledende avgjørelser er ikke enkeltvedtak som kan påklages etter de alminnelige klagebestemmelsene i Kapittel 13 Klage og det er derfor gitt særskilte klageregler i denne bestemmelsen.