Generelt

Bestemmelsen gjelder skattemyndighetenes adgang til å foreta stedlige kontroller hos dem som plikter å gi opplysninger etter loven, både skattepliktige og tredjeparter. Bestemmelsen bygger på ligningsloven § 6‑5 og tidligere § 16‑6 i merverdiavgiftsloven. Første til tredje ledd svarer til ligningsloven § 6‑5 nr. 1 til 3 og tidligere § 16‑6 første til tredje ledd i merverdiavgiftsloven.