Kapittel 11 Pålegg om bokføring, revisjon og oppbevaring av regnskapsmateriale

Kapitlet har regler om pålegg om bokføring og revisjon, samt bestemmelser om pålegg om oppbevaring av regnskapsmateriale. Reglene gjelder for alle skatteartene som omfattes av loven, og pålegg om bokføring kan ilegges både skattepliktige og tredjeparter