Generelt

Bestemmelsen erstatter reglene om klage over pålegg i ligningsloven § 3‑6, merverdiavgiftsloven § 16‑7 tredje ledd og § 5a i særavgiftsloven og motorkjøretøy- og båtavgiftsloven og reglene om klage over pålegg om revisjon i ligningsloven § 6‑7 nr. 5 og merverdiavgiftsloven § 16‑8 femte ledd. For bokføringspålegg og pålegg om oppbevaring av regnskapsmateriale er klagefristen forlenget fra tre dager til tre uker.