§ 12‑8 Unntak fra fristene for å ta opp skattefastsetting mv. til endring

Fristene i § 12‑6 er ikke til hinder for at skattefastsettingen tas opp til endring

  • når endringen følger av, eller forutsettes i, utfallet av et søksmål
  • som følge av uttalelse fra Stortingets ombudsmann for forvaltningen, i sak der den skattepliktige er part
  • når det er klart at vanskelige livsforhold hos den skattepliktige har ført til uriktig fastsetting