§ 13‑6 første ledd

Om saksforberedelse mv. av klagesaker gjelder kapittel 5 tilsvarende, når ikke annet følger av reglene i denne bestemmelsen.

Første ledd fastslår at reglene i Kapittel 5 Alminnelige saksbehandlingsregler gjelder tilsvarende forKapittel 13 Klage, med mindre noe annet følger av bestemmelsen selv.

Kapittel 5 regulerer følgende tema: