§ 13‑9 annet ledd

En klagenemnd kan uavhengig av fristene i kapittel 12, endre sin skattefastsetting som følge av en uttalelse fra Sivilombudet i sak der den skattepliktige er part.

Etter annet ledd kan en klagenemnd, uavhengig av fristene iKapittel 12 Endring uten klage, endre sitt vedtak som følge av en uttalelse fra Sivilombudet i sak der den skattepliktige er part.