Generelt

Et betinget vedtak om tvangsmulkt er et enkeltvedtak i lovens forstand, jf.§ 1‑2 første ledd bokstav d. De vanlige saksbehandlingsreglene i Kapittel 5 Alminnelige saksbehandlingsregler gjelder. Kap. 5Kapittel 5 Alminnelige saksbehandlingsregler og reglene om klage i kap. 13Kapittel 13 Klage kommer til anvendelse også ved vedtak om tvangsmulkt, i tillegg til de særlige bestemmelsene som fremkommer av bestemmelsen.