§ 14‑7 sjette ledd

Overtredelsesgebyret tilfaller statskassen.

Overtredelsesgebyret tilfaller statskassen.