Generelt

Bestemmelsen gir overgangsregler for endringsfristene etter skatteforvaltningsloven § 12‑6, og overgangsregler for saker om tilleggsskatt og overtredelsesgebyr.