§ 2‑5 Særavgifter

Skattekontoret og Skattedirektoratet er myndigheter for særavgifter.

Bestemmelsen angir at skattekontoret og Skattedirektoratet er myndigheter for særavgifter. Dette gjelder både for registrerte og uregistrerte særavgiftspliktige virksomheter. Bestemmelsen regulerer ikke hvilke typer avgjørelser den enkelte myndighet kan fatte.

Skattedirektoratet er klageinstans for vedtak om skattefastsetting av særavgifter, se§ 13‑3 første ledd. Skattedirektoratet kan ikke fatte vedtak i første instans,§ 2‑7 Skattemyndighet i første instans.