§ 2‑8 annet ledd

Longyearbyen lokalstyre oppnevner medlemmer av Skatteklagenemnda for Svalbard.

Etter annet ledd oppnevner Longyearbyen lokalstyre medlemmer av Skatteklagenemnda for Svalbard. Tidligere særbestemmelser for Skatteklagenemnda for Svalbard i Svalbardskatteloven er videreført i egen forskrift med hjemmel i § 2‑8 tredje ledd.