Generelt

Bestemmelsen omhandler unntak fra taushetsplikten ved utlevering av opplysninger til fellesorganet etter AFP-tilskottsloven, pensjonsinnretninger som har offentlig tjenestepensjon og private pensjonsinnretninger. Unntak fra taushetsplikten ved utlevering av opplysninger til pensjonsinnretninger som har pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven eller tjenestepensjonsloven er omfattet av bestemmelsen fra 1. januar 2021.