§ 3‑7 Begrensninger i taushetsplikten når det ikke er behov for beskyttelse

Taushetsplikten etter § 3‑1 er ikke til hinder for at

  • opplysninger gjøres kjent i den utstrekning de som har krav på taushet samtykker
  • opplysninger brukes når behovet for beskyttelse må anses varetatt ved at de gis i statistisk form eller ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen måte
  • opplysninger brukes når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.