Kapittel 7 Opplysningsplikt for tredjeparter

Kapittel 7 regulerer tredjeparters plikt til å gi opplysninger til skattemyndighetene. Reglene innebærer at tredjeparter plikter å gi nærmere angitte opplysninger til skattemyndighetene av eget tiltak. For eksempel pålegges arbeidsgivere og banker å gi en rekke opplysninger til skattemyndighetene om skattepliktige som de har forbindelse med. Slike tredjepartsopplysninger utgjør hoveddelen av de grunnlagsdata som er en nødvendig forutsetning for forhåndsutfylling av skattemelding. Opplysningsplikten er nærmere regulert i skatteforvaltningsforskriften kapittel 7. For oppfyllelse av opplysningsplikten er det gitt veiledning på skatteetaten.no.

Dersom opplysningsplikten ikke overholdes kan skattemyndighetene anvende reaksjoner etterKapittel 14 Administrative reaksjoner og straff. For å sikre at skattemyndighetene får inn korrekte opplysninger, kan det gjennomføres kontroll hos de som skal gi opplysninger. Reglene om kontroll og plikten til å gi opplysninger etter krav eller pålegg reguleres iKapittel 10 Kontroll.