Generelt

Bestemmelsen pålegger en rekke nærmere angitte tredjeparter plikt til å gi opplysninger til skattemyndighetene.

Bestemmelsen angir hvem som skal gi opplysninger til skattemyndighetene, og hvilken type opplysninger som skal gis.