Generelt

Bestemmelsen regulerer hvem som skal oppfylle opplysningsplikten i enkeltpersonforetak, selskaper, innretninger mv. og viderefører ligningsloven § 5‑10. I annet ledd presiseres også hvem som har ansvaret for opplysningsplikten etter § 7‑2 første ledd bokstav f og g.

Det er ikke gitt forskrift til denne bestemmelsen.