Opplysningsplikt for vergemålsmyndigheten

Vergemålsmyndigheten skal opplyse om midler som antas å være gave, se skatteforvaltningsforskriften § 7‑8-3. Det er Fylkesmannen i det enkelte fylke og Sysselmannen på Svalbard som er lokal vergemålsmyndighet. Se vergemålsloven § 4. Den sentrale vergemålsmyndigheten er vergemålsavdelingen hos Statens sivilrettsforvaltning. De har en samlet klage- og tilsynsfunksjon for hele landet.

  1. Vergemålsmyndigheten skal sende melding til skattekontoret når de har mottatt midler til forvaltning som antas helt eller delvis å være gave. Melding kan unnlates når skattekontoret vites å være kjent med gaveytelsen.
  2. Reglene i § 7‑8-1 fjerde ledd får tilsvarende anvendelse.