Leveringsfrister

Meldingen skal leveres innen 12 måneder etter utløpet av regnskapsåret.

Melding etter skatteforvaltningsloven § 8-12 skal leveres innen 12 måneder etter utløpet av regnskapsåret.