§ 8‑15 Forskrifter mv.

(1) Departementet kan gi forskrift om skattleggingsperioder, hvordan opplysninger skal gis, signatur, leveringsfrist og leveringssted samt om fritak fra å levere melding etter dette kapitlet.

(2) Departementet kan utforme meldinger som skal brukes ved levering av opplysninger etter dette kapitlet.

Med hjemmel i bestemmelsen er det utarbeidet forskriftsbestemmelser med utfyllende regler til den enkelte melding i kapittel 8. Det er blant annet gitt regler om levering av skattemelding, leveringsfrist og skattleggingsperiode. Endringen i bestemmelsen ble innført for å klargjøre at Skattedirektoratet har hjemmel til å fastsette forskrift om hvilket format som skal anvendes ved elektronisk levering av skattemeldingen.

Bestemmelsen gir også hjemmel til å utarbeide de meldingene som skattepliktige mv. skal benytte når de gir opplysninger.