Generelt

Bestemmelsen gir felles regler om hvem skal skal levere meldinger etter lovens kapittel 8.

Bestemmelsen i ligningsloven om at den som skulle levere selvangivelse og andre pliktige oppgaver, skulle underskrive oppgavene, er ikke videreført i skatteforvaltningsloven. Ved elektronisk levering finnes en rekke ulike muligheter for identifikasjon av hvem som har stått for levering, utover fysisk eller elektronisk signatur.

Bestemmelsen om at den som leverte selvangivelsen også skulle forsikre om at den inneholdt riktige og fullstendige opplysninger, og avgi en erklæring om å være kjent med at det vil kunne medføre straffansvar å avgi uriktige eller ufullstendige opplysninger, er heller ikke videreført, da forpliktelsene følger av lovens regler forøvrig.