§ 8‑14 fjerde ledd

For bo skal skattemelding leveres av skifteforvalteren, bostyreren, testamentfullbyrderen eller de selvskiftende arvinger.

Fjerde ledd om levering av melding for bo viderefører ligningsloven § 4‑5 nr. 3 siste punktum.

Konkursbo og dødsbo

Skifteforvalter, bostyrer, testamentfullbyrder eller selvskiftende arvinger er ansvarlig for å levere skattemelding for konkursbo eller dødsbo.

Har et selskap skattepliktig inntekt forut for konkursåpningen, kan bostyrer mv. levere skattemelding også for dette tidsrommet.