§ 8‑3 tredje ledd

Skattepliktig som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal levere mva-melding med opplysninger som har betydning for fastsettingen av merverdiavgift som oppstår ved innførsel.

Leveringsplikt for uregistrerte ved innførsel – tolldeklarasjon

Skattepliktige som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal levere skattemelding med opplysninger som har betydning for fastsettingen av merverdiavgift som oppstår ved innførsel. Dette gjelder virksomheter som skulle vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret, virksomheter som ikke driver avgiftspliktig virksomhet og privatpersoner. Denne gruppen oppfyller plikten til å levere skattemelding ved å føre opp og beregne innførselsmerverdiavgift på tolldeklarasjonen og betale ved innførsel. Det vil si at tolldeklarasjonen benyttes som -skattemelding for denne gruppen skattepliktige.