Skatteoppgjør

Etter fastsetting av skattegrunnlaget og skatteberegningen av formues- og inntektsskatt, petroleumsskatt og svalbardskatt etter Svalbardskatteloven § 3‑2 skal det foretas et skatteoppgjør jf. § 9‑3 Melding om skatteoppgjør mv.Frist for utsendelse av (endelig eller foreløpig) skatteoppgjør er 1. desember i fastsettingsåret.