Feil i skatteberegningen

Ved egenfastsetting kan de skattepliktige endre grunnlaget for skattefastsettingen i medhold av§ 9‑4 Skatte- og trekkpliktiges endring av fastsetting mv., mens feil ved selve skatteberegningen må angripes i form av en klage på skatteberegningsvedtaket etter§ 13‑1 Hvilke avgjørelser som kan påklages og hvem som har klagerett. Skattekontoret kan endre grunnlag og beregning etter reglene i § 12‑1 Endring av skattefastsetting mv.