Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Generelt

Bestemmelsen i § 9-5 regulerer trekkpliktiges adgang til å endre trekkfastsettingen av skatt på utbytte til utenlandske aksjonærer.