§ 9‑6 Søknad om refusjon av skatt fastsatt ved trekk

(1) Skattepliktige kan søke refusjon av skatt fastsatt ved trekk etter §§ 9‑1 og 9-2.

(2) Fristen for å søke refusjon er seks måneder etter utløpet av den trekkpliktiges frist for å fastsette skatten. Fristen for å søke refusjon av skatt på utbytte etter skatteloven § 10‑13 er likevel fem år regnet fra utgangen av året da fristen for å fastsette skatten etter §§ 9‑1 og 9-2, løp ut. Søknad om refusjon av skatt på utbytte etter skatteloven § 10‑13 kan ikke fremmes før utløpet av perioden for den trekkpliktiges endringsadgang etter § 9‑5. Fristen for å søke refusjon av skatt etter skatteloven §§ 10‑80 og 10-81 og kapittel 20 (kildeskatteordningen), er tre år etter utløpet av året skatten er fastsatt for.

(3) Departementet kan gi forskrift om innholdet i søknaden om refusjon, herunder krav til dokumentasjon.