§ 9‑6 tredje ledd

Departementet kan gi forskrift om innholdet i søknaden om refusjon, herunder krav til dokumentasjon

Krav til dokumentasjon

I skatteforvaltningsforskriften § 9‑6-1 er det gitt bestemmelser om hva slags dokumentasjon aksjonærens søknad om refusjon må inneholde.

Søknad om refusjon av kildeskatt på aksjeutbytte etter skatteforvaltningsloven § 9‑6 må inneholde opplysninger og dokumentasjon som godtgjør at skatten skal være lavere enn skattetrekket.

Det følger av § 9‑6-1 at søknad om refusjon av kildeskatt på aksjeutbytte etter skatteforvaltningsloven § 9‑6 må inneholde opplysninger og dokumentasjon som godtgjør at skatten skal være lavere enn skattetrekket.