Generelt

Bestemmelsen gjelder for formues- og inntektsskatt, svalbardskatt og petroleumsskatt.

Bestemmelsen er hovedsakelig en videreføring av ligningsloven § 8‑8, men utleggstidspunktet for listene er flyttet til 1. desember året etter inntektsåret. Denne fristen vil være sammenfallende med siste frist for skattemyndighetene til å sende ut skatteoppgjør til de skattepliktige.