Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Heving av fribeløpet

  • Publisert:

Fra 2007 heves fribeløpet fra kr 270 000 til kr 530 000. Dette har bakgrunn i at EU-kommisjonen har revidert reglene for bagatellmessig støtte. I denne forbindelse har en økt beløpet for såkalt maksimal bagatellmessig støtte fra 100 000 euro til 200 000 euro fordelt på tre år.