Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten i 2020

Viktig informasjon

Skatteoppkreverfunksjonen er overført fra kommunene til Skatteetaten fra 1. november 2020.

Dette er en informasjonsside som ble brukt for å informere kommuner og skatteoppkreverkontorer underveis i prosessen. 

Innholdet på disse sidene er nå fjernet. Innhold som fortsatt er relevant er tatt med inn på skatteetaten.no, og du finner det ved å navigere eller søke på skatteetaten.no.

Se oversikt over de viktigste sidene