Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skjema BR-1011

Merverdiavgiftsregisteret - registrer din virksomhet

Alle næringsdrivende med avgiftspliktig omsetning over en viss størrelse (som oftest 50 000 kroner), har plikt til å søke om registrering i Merverdiavgiftsregistreret.

Logg inn for å sende Samordnet registermelding:

Registrer virksomhet i Merverdiavgiftsregisteret

Du har ikke rett til å fakturere med merverdiavgift, og til å føre fradrag for merverdiavgift på noe du kjøper, før din bedrift har blitt registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Du må starte å beregne merverdiavgift når du passerer beløpsgrensen

Du skal beregne merverdiavgift fra og med den fakturaen eller det salget som gjør at beløpsgrensen blir passert.

Det tar noen uker før registreringen er gjennomført.

Må jeg registrere meg?

Beløpsgrensen er 50 000 kroner for bedrifter og de fleste organisasjoner. For veldedige og allmennyttige organisasjoner er beløpsgrensen 140 000 kroner.

Det finnes noen typer varer og tjenester som ikke er mva-pliktig. Det er kun den avgiftspliktige delen av omsetningen som teller med, når vi avgjør om bedriften eller organisasjonen må registrere seg.

Les mer om beløpsgrenser og hvem som må registrere seg i Merverdverdiavgiftsregistreret.

Selskaper som samarbeider kan søke om fellesregistrering

Dette gjelder:

  • Flere virksomheter som drives av én eier, person eller selskap
  • Samarbeidende selskaper
  • Studentsamskipnader
  • Universiteter
  • Helseforetak
  • Kredittforeninger
  • Virksomhet som drives i fellesskap av flere, for eksempel sameie

For samarbeidende selskaper er det et krav at minst 85 prosent av kapitalen i hvert selskap eies av et eller flere av de andre selskapene.

Virksomhetene kan registrere seg hver for seg hvis de er skilt ut fra resten av virksomheten og har eget regnskap.