Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skjema

Se skatteoppgjøret ditt

Når skattemeldingen din er behandlet får du et skatteoppgjør. Du får et varsel med beskjed om hvor mye penger du enten får igjen (skatt til gode), eller hvor mye du må betale (restskatt).

Logg inn viss du har fått varsel om at skatteoppgjeret ditt er klart:

Sjå skatteoppgjeret ditt

Når kommer skatteoppgjøret mitt?

Etter at din skattemelding er levert, må Skatteetaten behandle den. Når skattemeldingen din er ferdig behandlet, lager vi et skatteoppgjør. Hvor lang tid dette tar, varierer.

Hvis du har sendt inn endringer og venter på et nytt skatteoppgjør, vil du få varsel når dette er klart.

Vi kan dessverre ikke gi deg en konkret dato for når du får oppgjøret ditt, selv om du kontakter oss.

Jeg har ikke fått skatteoppgjøret mitt

De fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret sitt i løpet av april, mai og juni hvert år.

Hvis du ikke fikk skatteoppgjøret ditt innen 24. juni var neste mulighet 19. august. Deretter er det løpende oppgjør frem til alle har mottatt sine skatteoppgjør, senest slutten av november.
 
Du får melding når din skattemelding er ferdig behandlet og ditt skatteoppgjør er klart.

Det kan være flere årsaker til at du ikke har fått oppgjøret ditt. For eksempel:

  • Det er bare de som leverer ny skattemelding som kan få skatteoppgjøret før 24. juni.
  • Du leverte skattemeldingen etter 30. april.
  • Du leverte skattemeldingen på papir.
  • Du er næringsdrivende eller gift med en næringsdrivende.
  • Du søkte om utsettelse.
  • Du er tatt ut til tilfeldig kontroll.

Noe er feil i skatteoppgjøret mitt

Hvis du oppdager feil i skatteoppgjøret ditt, skal du i de fleste tilfeller endre skattemeldingen og sende den inn på nytt.

Tilgodebeløp - få igjen penger 

Hvis du har penger tilgode, vil du få disse utbetalt kort tid etter at du har mottatt beskjed om at skatteoppgjøret ditt er klart.

Restskatt - må betale penger 

Hvis du får skatteoppgjøret i perioden april - juni, har du frist til 20. august. Mottar du skatteoppgjøret etter juni er fristen for å betale restskatten 3 uker etter at du mottok skatteoppgjøret.

Om du ikke er elektronisk bruker

Det er mange fordeler med å bli elektronisk bruker. Blant annet får tilgang til Skatteetatens tjenester på nett. Du kan kommunisere med Skatteetaten og få tilgang til dine dokumenter elektronisk. 

Dersom du har valt å få tilskot til energitiltak frå ENOVA som ein del av skatteoppgjeret, blir dette avrekna mot skatteoppgjeret for i fjor. Spørsmål om ordninga rettast til ENOVA.

Vil du vite mer om skatt? Skatt på 1-2-3

Se en kort film om sammenhengen mellom skattekort, skattemelding og skatteoppgjør, og hva du skal gjøre i løpet av året for å få riktig skatt.