Skal du separeres eller skilles?

Dere må være separert i ett år før dere kan skilles. I den situasjonen er det mye økonomisk og praktisk dere bør ta stilling til.

Separasjon og skilsmisse søker dere om hos statsforvalteren i det fylket dere sist bodde sammen. Dere må først søke om separasjon. Under separasjonstiden er dere fremdeles formelt gift. Ingen av dere kan derfor inngå ekteskap på nytt i denne perioden. Etter ett år, kan én eller begge søke om skilsmisse.

Dette må du gjøre:

Hvis dere blir sammen igjen må dere gi skriftlig beskjed om opphør av separasjonen til Skatteetaten.

Økonomiske og praktiske forhold

Om dere velger å gjøre avtaler under separasjonen eller ved skilsmissen er opp til dere. Ordninger som er avtalt i forbindelse med separasjonen, gjelder også etter skilsmissen, med mindre dere bestemmer noe annet.

Eier dere felles bolig påvirker det skatten din både for gjeld, formue og eiendomsskatt hvis du:

  • Selger boligen
  • Kjøper ny bolig
  • Overtar felles bolig
  • Ikke lenger betaler på boliglån for boligen 

Det er derfor viktig at du endre skattekortet ditt. Ved å passe på at skattekortet er riktig, kan du unngå restskatt. På skattekortet må du sjekke og eventuelt oppdatere:

  • Formuesverdi på primærbolig
  • Gjeld og gjeldsrenter
  • Bankinnskudd og renter på bankinnskudd

Tilsvarende må du gjøre for eventuell annen eiendom, som for eksempel hytte.

Hvis du flytter, husk å melde flytting.

Ektefeller kan fritt fordele formue og gjeld mellom seg i skattemeldingen, men begge må huske å gjøre det. Det gjelder så lenge dere er gift eller separert, men ikke etter at dere er skilt.

I et skilsmisseoppgjør må dere bli enige om hvem som skal overta hva. Det vil som regel påvirke både formue og gjeld for dere begge. Husk å oppdatere skattekortet når dere har kommet frem til en avtale.

Avtale om delt fast bosted for felles barn

Foreldre med felles barn kan bestemme hvilke bostedsordning de skal ha for barna sine. De kan avtale om delt fast bosted og få avtalen registrert i Folkeregisteret.

Flytte med felles barn

Hvem skal barnet/barna bo sammen med? Foreldre som flytter fra hverandre må bli enige om hvor barnet/barna skal bo fast. Selv om barna har delt bosted må de være folkeregistrert på én adresse. Husk å melde flytting også for barn under 18 år.

Samvær

regjeringen.no finner du informasjon om avtaler om fast bosted og samvær.

Barnebidrag

Foreldre skal forsørge barna sine selv om de ikke bor sammen, og du må derfor betale barnebidrag hvis barnet ikke bor sammen med deg. På NAV.no kan du lese hvilke regler som gjelder. Barnebidrag er ikke skattepliktig for den som mottar og den som betaler har ikke rett til fradrag.

Reisefradrag

Henting og levering i skole og barnehage regnes som reisevei. Hvis reiseveien øker kan det hende du har krav på høyere fradrag for reiser til og fra arbeidssted. Dette fyller du ut i skattemeldingen.

Enslig forsørger

Klasse 2 som enslige forsørgere finnes ikke lenger, istedet mottar du utvidet barnetrygd fra NAV. 

Endre foreldreansvar

Du kan endre foreldreansvaret ved å sende utfylt samboererklæring/avtale om foreldreansvar. Dette menes med foreldreansvar.

Etter skilsmissen, beholder du det etternavnet du hadde i ekteskapet. Dersom du ønsker å endre navn, må du sende inn Melding om endring av navn.

Har dere felles inntekt, for eksempel næringsinntekt (for eksempel inntekt fra enkeltpersonforetak eller AS) eller inntekt fra utleie, er det lurt å inngå avtale om hvordan dette skal fordeles.

Husk å endre skattekortet dersom endringen gir mer eller mindre inntekt for deg.

Hvis dere driver næring sammen, må dere huske å fortsatt levere alle oppgaver i tide. Hvis dere ikke skal fortsette bedriften, må dere huske å avslutte den.

NAV.no kan du lese om regler for underholdningsbidrag/ektefellebidrag.

Her kan du lese mer om hvilke skatteregler som gjelder for underholdningsbidrag.

Les mer på regjeringen.no om separasjon og skilsmisse.